www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

J Informations- och kommunikationsverksamhet   J  
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.   62  
62.0 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.    
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
  Denna huvudgrupp omfattar följande verksamheter avseende tillhandahållandet av expertis på informationsteknologins område: skriva, ändra, prova och stödja programvara; planera och utforma datasystem som integrerar maskinvaru-, programvaru- och kommunikationsteknologier; handhavande och drift av kunders datasystem och/eller anläggningar för databehandling på plats; samt andra professionella och tekniska datarelaterade verksamheter.

Databasen uppdateras kontinuerligt