www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet    
69.1 Juridisk verksamhet   69.1  
69.10 Juridisk verksamhet    
69.1 Juridisk verksamhet
  Denna grupp omfattar rättsligt företrädande av en parts intresse gentemot en annan part, oavsett om det sker inför domstol, annat dömande organ eller i annat sammanhang, som utförs eller övervakas av advokater, rådgivning och företrädande i tvistemål, rådgivning och företrädande i brottmål samt rådgivning och företrädande i samband med arbetskonflikter. Den omfattar även förberedande av rättsliga dokument såsom bolagsordningar, överenskommelser om bildande av handelsbolag och enkla bolag eller liknande dokument i samband med bolagsbildning, patent och copyright, kontrakt o.d., testamenten, förvaltningsavtal o.d. liksom verksamhet som utövas av notarius publicus, civilrättsliga notarier, utmätningsmän, skiljemän, granskningsmän och sakkunniga.

Gruppen omfattar inte åklagar- och domstolsverksamhet (jfr 84.231, 84.232).

Databasen uppdateras kontinuerligt