www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

J Informations- och kommunikationsverksamhet   J  
58 Förlagsverksamhet   58  
58.1 Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet   58.1  
58.11 Bokutgivning   58.11 
58.12 Publicering av kataloger och sändlistor   58.12 
58.13 Tidningsutgivning   58.13 
58.14 Utgivning av tidskrifter   58.14 
58.19 Annan förlagsverksamhet    

Databasen uppdateras kontinuerligt