www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet    
69.2 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning   69.2  
69.20 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning    
69.201 Redovisning och bokföring 69.201   
69.202 Revision 69.202   
69.203 Skatterådgivning 69.203   
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

Databasen uppdateras kontinuerligt