www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

A Jordbruk, skogsbruk och fiske   A  
02 Skogsbruk   02  
02.4 Service till skogsbruk    
02.40 Service till skogsbruk    
02.409 Övrig service till skogsbruk 02.409   
02.409 Övrig service till skogsbruk
  Omfattar:
    service till skogsbruk:
    - skogsinventering
    - konsultverksamhet avseende skogsbruk
    - bekämpning av skogsbrand och brandskydd
    - bekämpning av skadedjur i skogen
  Omfattar inte:
    drift av plantskolor avsedda för skogsbruket, jfr 02.109
    dränering av skogsbruksmark, jfr 43.120
    röjning av byggplatser, jfr 43.120
 
Exempel på vad som ingår i kod 02.409
Bekämpning av skadedjur i skogen, på uppdrag med hjälp av t.ex. helikoptrar Bekämpning av skogsbränder, på uppdrag med hjälp av t.ex. helikoptrar
Besprutning av skog, på uppdrag med hjälp av t.ex. helikoptrar Bärgning, sjunktimmer
Flottledsrensning Flottning
Företagsledning på uppdrag för skogsbruk Kalkning av sjöar, skog m.m., uppdrag
Konsultverksamhet, management för skogsbruk Managementkonsultverksamhet för skogsbruk
Rundvirke, framkörning Rådgivning, skogsvård, uppdrag
Skadedjursbekämpning, skogsbruk, på uppdrag Skogliga åtgärder, inventering o planering
Skogsbruksmaskiner, med förare, uthyrning Skogsinventering, på uppdrag med hjälp av t.ex. helikoptrar
Skogskonsult, rådgivning på uppdrag Skogskörning timmertransporter till uppsamlingsplats i skogen
Skogskörslor, timmertransporter till uppsamlingsplats i skogen Skogsstämpling, uppdrag
Skogstaxering, uppdrag Skogstransporter, timmertransport till uppsamlingsplats i skogen
Skogsvårdsrådgivning, uppdrag Skogsvärdering, uppdrag
Skogsägarföreningar Släckning och förebyggande av bränder inom skogsbruk
Timmer, framkörning Timmerflottning
Timmertransporter till uppsamlingsplats Traktorkörningar, skogstransporter, timmertransporter till uppsamlingsplats
Transport, timmer i vattenled eller flottningsränna Underhåll och övervakning av flottningsverksamhet
Uthyrning, skogsbruksmaskiner med förare Virkestransporter till uppsamlingsplats med häst
Värdering, skog, uppdrag

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt