www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.1 Detaljhandel med brett sortiment   47.1  
47.11 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak   47.11  
47.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 47.111   
47.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
  Omfattar:
    varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 1 500 m2 säljarea och brett sortiment med minst 35% livsmedel, drycker och tobak
    stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med minst 2 500 m2 säljarea och externt läge samt brett sortiment med minst 35% livsmedel, drycker och tobak, eller specialiserad på djupfrysta livsmedel
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.111
Bake off, enbart jäsning och gräddning av bröd, av inköpt deg eller förbakad deg, i varuhus eller på stormarknad Dagligvaruhandel med större än 1 500 m2 säljarea och minst 35 procent livsmedel, drycker och tobak
Kyllagring i samband med varuhushandel och stormarknadshandel med livsmedel Stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med minst 2 500 m2 säljarea och externt läge samt brett sortiment men med minst 35 procent livsmedel, drycker och tobak
Varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 1 500 m2 säljarea och brett sortiment men med minst 35 procent livsmedel, drycker och tobak

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt