www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

J Informations- och kommunikationsverksamhet   J  
58 Förlagsverksamhet   58 
59 Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning   59 
60 Planering och sändning av program   60 
61 Telekommunikation   61 
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.   62 
63 Informationstjänster   63 
J Informations- och kommunikationsverksamhet
  Denna avdelning omfattar produktion och distribution av informations- och kulturprodukter, tillhandahållandet av medlen för att överföra eller distribuera dessa produkter, liksom även data eller kommunikationer, informationsteknologiska aktiviteter och bearbetning av data och annan informationsverksamhet.
Det huvudsakliga innehållet i denna avdelning är förlagsverksamhet inklusive utgivning av programvara (jfr huvudgrupp 58) inklusive utgivning av programvara, film- och ljudinspelningsverksamhet (jfr huvudgrupp 59), radio- och TV-sändningar samt programverksamhet (jfr huvudgrupp 60), telekommunikationsverksamhet (jfr huvudgrupp 61), verksamhet avseende informationsteknologi (jfr huvudgrupp 62) samt annan informationstjänstverksamhet (jfr huvudgrupp 63).
Förlagsverksamhet inkluderar förvärvandet av copyright för innehåll (informationsprodukter) och att göra innehållet tillgängligt för allmänheten genom att engagera sig i (eller ombesörja) reproduktion och distribution av innehållet i olika former. Alla lämpliga former av utgivning (i tryck, elektronisk form eller ljud, på Internet, som multimediaprodukter såsom referensböcker på cd-rom o.d.) omfattas av denna avdelning.
Verksamhet som hänger samman med produktion och distribution av TV-program spänner över huvudgrupperna 59, 60 och 61, vilka speglar olika stadier i denna process. Enskilda inslag, såsom filmer, TV-serier o.d. produceras genom verksamhet som redovisas i huvudgrupp 59 medan skapandet av programutbudet för en komplett TV-kanal av inslag som redovisats i huvudgrupp 59 eller av andra inslag (t.ex. direktsända nyhetsprogram) ingår i huvudgrupp 60. I huvudgrupp 60 ingår sändningen av detta programutbud av producenten. Distribution av det kompletta utbudet av TV-program av tredje part, dvs. utan att innehållet ändras ingår i huvudgrupp 61. Distribution som omfattas av huvudgrupp 61 kan ske via radio- och TV-sändning, satellit- eller kabelsystem.

Databasen uppdateras kontinuerligt