www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

J Informations- och kommunikationsverksamhet   J  
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.   62  
62.0 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.    
62.01 Dataprogrammering    
62.010 Dataprogrammering 62.010   
62.010 Dataprogrammering
  Omfattar:
    skriva, ändra, prova och stödja programvaror i samband med programmering
    utformande av struktur och innehåll hos, samt/eller skrivandet av nödvändig datakod för att skapa och tillämpa i:
    -systemprogramvara (inklusive uppdateringar och ändringar)
    -programvaruapplikationer (inklusive uppdateringar och ändringar)
    -databaser
    -webbsidor
    kundanpassa programvara, dvs. ändra och konfigurera en befintlig applikation så att den fungerar med kundens datasystem
  Omfattar inte:
    utgivning av programvarupaket, jfr 58.290
    översättning och anpassning av icke kundanpassad programvara till en särskild marknad för egen räkning 58.290
    planering och utformning av datasystem som integrerar maskinvara, programvara och kommunikationsteknologier, även om tillhandahållandet av programvara kan utgöra en integrerad del, jfr 62.020
 
Exempel på vad som ingår i kod 62.010
Blankettdesign, webb blanketter Databasutveckling
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult) utveckling av generella programvaror, mjukvaror ej i samband med utgivning Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), programmering för specifik kund
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), utveckling av applikationer Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), utveckling av kundspecifika mjukvaror, programvaror
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), webbdesign Dataspel, utveckling av generella programvaror, mjukvaror, ej i samband med utgivning
Dataspelsutveckling, ej i samband med utgivning Datasupport, programvarurådgivning till specifik kund
Datorer, programmering, baserad på kundspecifik order Datorprogram, för generell användning, utveckling ej i samband med utgivning
Datorspel, programvaror, mjukvaror för generell användning, utveckling av, ej i samband med utgivning Dokumentation av nyutvecklade programvaror, mjukvaror (kundanpassade)
Företagskonsultverksamhet, webbdesign Hemsidor, webbsidor, skapa
Installation av egenutvecklade kundspecifika programvaror, mjukvaror Internet, programvarutjänster för generell användning ej i samband med utgivning
Internet, programvarutjänster, kundspecifik Konsult, mjukvaror, programvaror, kundspecifika
Kundanpassa programvaror, mjukvaror, dvs. ändra och konfigurera en befintlig applikation så att den fungerar med kundens informationssystemmiljö Mjukvaror, programvaror, data, utveckling för generell användning ej i samband med utgivning
Mjukvaror, programvaror, data, utveckling, kundspecifik Mjukvaruutveckling till spel, ej i samband med utgivning
Mjukvaruutveckling, programvaruutveckling (data), för generell användning, ej i samband med utgivning Mjukvaruutveckling, programvaruutveckling (data), kundspecifik
Originalframställning för internet Programmering, datorer, baserad på kundspecifik order
Programmering, datorer, för generell användning, ej i samband med utgivning av programvaror Programmeringstjänster av maskiner som används inom tillverkningsindustrin
Programutveckling, mjukvaruutveckling, data, för generell användning ej i samband med utgivning Programutveckling, mjukvaruutveckling, data, kundanpassad
Programvaror, mjukvaror för generell användning, utveckling, ej i samband med utgivning Programvaror, mjukvaror, utveckling (kundanpassad)
Skrivande av program efter anvisning från kund Spelutveckling, ej i samband med utgivning
Stöd och support (helpdesk) för generella programvaror, (mjukvaror) ej i samband med utgivning Stöd och support (helpdesk) för nyutvecklade programvaror, mjukvaror (kundanpassade)
Sökordsoptimering, sökmotoroptimering, sökoptimering, för webbsidor Testning av nyutvecklada programvaror, mjukvaror (kundanpassade)
Uthyrning av sig själv som programmerare till företag som har programmering som verksamhet Webbdesign, webbproduktion, webbprogrammering, webbutveckling, kundanpassad
Webbyråverksamhet, skapar hemsidor på internet

 

Databasen uppdateras kontinuerligt