www.scb.se
In English Sök på www.scb.se
 Sökning efter SNI 2007
 
Kodningshjälp »
Förändringar i SNI »
Nycklar SNI2002-2007 »
Nycklar SNI92-2002 »
SNI-Sök (pdf-filer) »
Standard för svensk näringsgrensindelning(SNI)
Excel och PDF filer »
In English »
Kontakt via mail »

 

Sökning efter SNI-kod

SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008, för att hänföra bl.a. företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar

Det som visas i sökfunktionen för SNI 2007 används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket (SKV). För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos SKV, ring 0771-567567 och be att få tala med en handläggare som sysslar med företagsregistrering. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se.

Fritextsökning (enbart bokstäver)

Klicka här för sök- och kodningshjälp »

OBS! Använd inte ord som: med, av, på, för, via, i, och. Klicka sedan på Sök-knappen eller använd Enter-tangenten. Söker du försäljning av varor, export eller import, läs mer under Att notera när det gäller handel ».

Starta sökningen med ett ord utan ändelse/böjning, t.ex. författ, webb, mjukvar. Vid många träffar, utöka sökningen till max tre ord med blanksteg mellan varje ord.

streck

Sök direkt på SNI-kod, skriv 2-5 siffror (aktuell version är SNI 2007)

Stega dig nedåt från avdelningsnivå till femsiffernivå (aktuell version är SNI 2007)

Dubbelklicka i listan för att komma nedåt i hierarkin.