www.scb.se
In English Sök på www.scb.se
 Sökning efter SNI 2007
 
 
Startsida
Uppslagstexter i SNI-Sök
Om klassifikationen SNI
Standard för svensk näringsgrensindelning(SNI) Excel och PDF filer
Kontakt via e-post

 

Sökning efter SNI-kod

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra
bl a företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.

Det som visas i sökfunktionen för SNI 2007 används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket (SKV). För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos SKV, ring 0771-567567 och be att få tala med en handläggare som sysslar med företagsregistrering. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se.

Fritextsökning (enbart bokstäver)

Sök- och kodningshjälp

OBS! Använd inte ord som: med, av, på, för, via, i, och.

Starta sökningen med ett ord utan ändelse/böjning, t.ex. författ, webb, mjukvar. Vid många träffar, utöka sökningen till max tre ord med blanksteg mellan varje ord.

streck

Sök direkt på SNI-kod, skriv 2-5 siffror

Stega dig nedåt från avdelningsnivå till femsiffernivå

Dubbelklicka i listan för att komma nedåt i hierarkin.